skip to Main Content
PEVNÝ a spol s.r.o. | 734 567 359 zirovnice@pevnysro.cz

Podrobná informace o zpracování osobních údajů v rámci bonusového programu

 

Identifikace správce a předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti Pevný a spol. s r.o., IČO: 25165160, se sídlem Purkyňova 754, 394 68 Žirovnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 7231, (dále jen Pevný a spol. nebo Správce) je především distribuce pohonných hmot, provozování čerpací stanice, provozování myčky aut a s tím související prodej zboží pro motoristy. V rámci této činnosti společnost Pevný a spol. založila bonusový program, který umožňuje svým členům získat odměnu.

Pevný a spol.  je i správcem osobních údajů získaných prostřednictvím kamerového systému je:

Účel zpracování

Hlavním obsahem a nedílnou součástí bonusového programu je

  • sbírání věrnostních bodů a jejich následné uplatňování při koupi zboží,
  • poskytování slev,
  • nabízení akčního zboží,

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro základní fungování bonusového programu a poskytování z něj plynoucích výhod a služeb. Bez poskytnutí osobních údajů není možné plnit účel bonusového programu, zejména zpracovávat údaje pro poskytování výhod a služeb. Členství v zákaznickém programu však není podmínkou pro nákup zboží a služeb u Pevný a spol.

Způsob zpracování osobních údajů a kategorie údajů

Osobní údaje o členovi programu Pevný a spol. zpracovává v rozsahu, v jakém je člen bonusového programu poskytl při registraci. (Tj. Jméno, příjmení, ulice, PSČ, Město, Datum narození, telefon a email.)

Tyto informace mohli být doplněny Správcem, a to v rozsahu v jakém je Pevný a spol. shromáždil v souladu s účelem tj. získaný počet bodů a množství nakoupeného paliva.

Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem řádného provozování zákaznického programu, zejména poskytování služeb a výhod, které jsou jeho podstatou, a dále za účelem správy účtu člena.

Zpracování probíhá v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.,

Subjekty osobních údajů

Informace jsou sbírány pouze o členech bonusové programu, kteří se dobrovolně zaregistrovali.

Doba uchování informací

Informace získané v souvislosti se zpracováním budeme uchovávat po dobu členství v bonusovém programu a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z programu.

Předání osobních údajů

Osobní údaje nebudou předány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii, ani mezinárodním organizacím

Oprávněnost zpracování

Správce je oprávněn ke zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm.  a), b) nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 a také na základě zákon 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Identifikace zpracovatele

Zpracovávané údaje obecně společnost Pevny a spol. s nikým nesdílí, ovšem v rámci servisní správy a zpracováním účetnictví, tyto data mohou zpracovávat naši partneři z oblasti účetnictví a IT:

1)

DATASOFT CZ s.r.o.,

Se sídlem Hornoměcholupská 663, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
IČ: 26098679
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 243493

2)

NOVAK SOFTWARE s.r.o.
Se sídlem Branická 213/53, Praha 4, 140 00,
IČ: 26034166
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 99512

Zpracovatelé provádí servisní úkony na pokyn správce.

Poučení o právech

  1. Požádáte-li Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce Vám takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o: účelu zpracování osobních údajů; osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a příjemci, případně kategoriích příjemců.
  2. Máte rovněž právo: na přístup k osobním údajům; požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným Správcem.

 

  1. Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: požádat Správce o vysvětlení (za tímto účelem předně kontaktovat Pověřence) nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Žádosti o vysvětlení, námitky, a další požadavky na uplatnění práv je možné zaslat pověřenci pro ochranu osobních údajů na gdpr@nsw.cz, Mantovská 697, 109 00 Praha 10. (identifikace Pověřence: NOVAK SOFTWARE s.r.o., Se sídlem Branická 213/53, Praha 4, 140 00,IČ: 26034166, společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 99512.)

Formulář žádosti je možné podat i v kanceláři Správce

Back To Top
×Close search
Search